+31 (0)85-8771736 info@trademarclicensing.com

Voorwaarden Trademarc Licensing
Buurman & Buurman verlotingen via Facebook

Heeft u gewonnen en hebben wij uw adres nodig om uw prijs te kunnen opsturen?
Mail uw gegevens dan naar communicatie@trademarclicensing.com

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie & verlotings acties die door Trademarc Licensing worden geplaatst op facebook.com/buurman.buurman.tv.

Door deel te nemen aan een Facebook actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden. Prijzen zijn niet omwisselbaar voor geld of een andere prijs. Deelnemers gaan akkoord dat zij bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebook pagina.

Minderjarigen mogen alleen deelnemen aan onze online Facebook wedstrijden of verlotingen, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt dan gaan wij ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar deelname en het recht op een prijs worden afgenomen.

In het geval de deelnemer een ten behoeve van een verloting of wedstrijd (of spontaan) een creatieve inbreng op onze Facebook pagina upload,  zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, verklaart de deelnemer dat zijn bijdrage enkel en alleen door hem of haar is gecreëerd en er dus geen ander auteursrechterlijk materiaal van derden in verwerkt is, en en vrijwaart Trademarc Licensing tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn/haar creatieve inbreng.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot een promotie worden alleen behandeld indien deze gericht zijn aan communicatie@trademarclicensing.com.

De deelnemers van onze acties dragen hun informatie niet over aan Facebook maar aan Trademarc Licensing via het email adres communicatie@trademarclicensing.com. Onze promoties/acties worden op geen enkele wijze gesponsored, gesteund of begeleid door Facebook.

De Buurman & Buurman fansite is eigendom van Trademarc Licensing en de content en wedstrijden worden met grote zorg samengesteld. Trademarc Licensing kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Zo ook kunnen druk, spel of vergelijkbare fouten in de tekst van de promotie niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Trademarc Licensing.

Trademarc Licensing is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsel of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

Ook is Trademarc Licensing niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die ontstaan tijdens de bezorging van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

Indien Trademarc Licensing onverhoopt moet besluiten om een wedstrijd/verloop uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Trademarc Licensing hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Trademarc Licensing kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen van de deelnemer.

Hoewel Trademarc Licensing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van deze fansite verzonden/ ge-upload worden.

Over de loting en uitslag van onze acties en wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd. Trademarc Licensing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft via onze acties en wedstrijd applicaties vertrouwelijk zal worden behandeld. Uw email adres zal enkel worden gebruikt om contact met u op te nemen indien u in aanmerking komt voor een prijs en uw adres gegevens om uw prijs naar u toe te zenden. De toezending zal gebeuren door Trademarc Licensing of de leverancier van de prijs.
Uw gegevens worden dan ook niet aan anderen verstrekt of verkocht zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij wij daartoe krachtens de wet verplicht worden gesteld.

Met uitzondering van de melding van de namen van de winnaars op onze Facebook pagina vindt verdere communicatie met de winnaars alleen plaats via ons email adres communicatie@trademarclicensing.com.

Trademarc Licensing Pat & Mat