+31 (0)85-8771736 info@trademarclicensing.com

Privacy & Disclaimer

Privacy beleid Trademarc Licensing

Onze gegevens: Trademarc Licensing | Adres: Ingenhouszlaan 1, 5644HM Eindhoven
Ingeschreven bij KvK onder nummerr 27263907
Website: www.trademarclicensing.nl | E-mail: marc@trademarclicensing.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 85-8771736 

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen.

Welke gegevens verzamelen wij en met wel doel?

1. Wanneer u ons contactformulier op de website invult voor het maken van een afspraak, of online andere aanvragen doet voor een van onze diensten/ behandelingen via het contact formulier, vragen wij u de onderstaande gegeven zodat wij u op de juiste wijze kunnen voorzien van een telefonische of e-mail reactie :
– Naam
– E-mail adres

2. Afhankelijk van uw vraag of onze dienst kan het zijn dat wij additionele informatie van u registreren. Informatie waardoor wij in staat zijn om u op een juiste wijze te informeren. Denk hierbij aan uw bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch en –enkel indien u zich hiervoor heeft opgegeven- uw naam en email-adres ten behoeve van onze Laposta nieuwsbrief service.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van Trademarc Licensing vindt u de mogelijkheid om u met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben zeker niet de intentie om via onze website gegevens te verkrijgen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@trademarclicensing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Trademarc Licensing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Keuzes voor opname van uw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen (recht van vergetelheid) van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt u per e-mail aan marc@trademarclicensing.nl doorgeven waarna wij uw verzoek binnen 4 weken zullen behandelen.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bewaarduur van uw gegevens
Wij bewaren deze informatie gedurende een periode van 7 jaar om te voldoen aan de Belasting bewaarplicht en wetgeving.

Cookies en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Trademarc Licensing op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Om deze reden plaatst onze website alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn op geen enkele wijze aan een persoon of profiel gebonden. Wij hebben hiervoor formeel gezien dan ook geen toestemming van u nodig. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld welke informatie u invult op ons contact formulier en onthouden uw gebruiksvoorkeuren van de webpagina’s, wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Diensten van derden partijen
Wij maken gebruik van diensten van diverse partijen die in sommige gevallen (deels) toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Trademarc Licensing verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze administratie, onze nieuwsbrief verzending en onze hosting provider. Met deze bedrijven sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als bij Trademarc Licensing.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van de AVG wetgeving en Trademarc Licensing.

Social Media
Wij willen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken om de content van onze social media kanalen te bezoeken. Dit kan door middel van de social media buttons van Facebook en Instagram onderaan onze website. Lees de privacy verklaringen van deze social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.  Trademarc Licensing heeft hier geen invloed op.

Website links naar derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Trademarc Licensing bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die u –bij het bezoeken van deze websites- zelf zult moeten raadplegen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klachten?
Neem dan gerust contact met ons op via marc@trademarclicensing.nl. We zullen dan onze uiterste best doen om voor een oplossing zorgen. Ook willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om meer informatie te lezen en/of uw klacht te melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap